Szkolenie sędziów gołębi - Białystok, 4.10.2015.
W dniu 4.10.2015. w Białymstoku odbyło się szkolenie sędziów gołębi z uprawnieniami grupy IX - Lotne, spec. 11. Szkolenie zorganizowało Kolegium Sędziów PZ i Klub Hodowców Krymki Białostockiej i Wywrotka Mazurskiego w Białymstoku. Szkolenie otworzył Przewodniczący Kolegium Sędziów pan Edward Gersztyn, który powitał przybyłych na szkolenie sędziów, hodowców i miłośników tych ras gołębi. Na początku szkolenia zostały rozdane materiały szkoleniowe przygotowane przez sędziego pana Tomasza Szymkiewicza w postaci broszury. Zostały w nich zawarte obrazowo, podstawowe wiadomości dotyczące budowy głowy, sylwetki i postawy gołębi rasy krymka białostocka i wywrotek mazurski. Na schematach zostały pokazane prawidłowe jak i wadliwe sylwetki, postawy oraz rysunki głów. Wszystkie te sprawy omawiał prowadzący szkolenie sędzia pan Tomasz Szymkiewicz. Omawiał również zasady doboru par do rozpłodu, aby uzyskiwać właściwe cechy rasowe u potomstwa, jak i przestrzegał przed takim kojarzeniem par, których potomstwo ma wadliwe cechy rasowe. W ożywionej dyskusji brali również udział inni sędziowie, którzy na przykładach przywiezionych gołębi wskazywali na prawidłowe i wadliwe cechy rasowe w budowie i rysunku. Cenną inicjatywą Organizatorów szkolenia w Białymstoku było przygotowanie białych plansz papieru, na których prowadzący szkolenie mógł na bieżąco szkicować to co mówi. Pan Szymkiewicz zwrócił uwagę sędziom, aby przy ocenie gołębi zwracali szczególną uwagę u krymki białostockiej na budowę głowy i jej rysunek, wysokość postawy, natomiast u wywrotka mazurskiego na postawę, która powinna być jak najniższa, taka jakby gołąb siedział na własnych obfitych łapciach. Szkolenie zakończyło się po południu. Przewodniczący Kolegium Sędziów pan Gersztyn podziękował organizatorom za przygotowanie dobrych warunków do szkolenia oraz wszystkim sędziom i hodowcom za przybycie i przywiezienie gołębi do prezentacji. Na pokazie były prezentowane sroczki polskie krótkodziobe. Prezes Białostockiego Związku pan Jerzy Lisowski podziękował Kolegium Sędziów za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia oraz wszystkim uczestniczącym w szkoleniu. W szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób. Tekst i fot. Zdzisław Jakubanis

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.