Szkolenie w Renicach - 2015r.
Szkolenie sędziów gołębi - Renice, 26-27.09.2015r W dniach 26-27.09.2015r. w Renicach odbyło się szkolenie sędziów gołębi z uprawnieniami grupy IX - Lotne, specjalność maściuch polski. W tym samym czasie odbywała się Klubowa Wystawa Gołębi Polskich Ras Krótkodziobych zorganizowana przez Klub z Gorzowa. Na wystawie było zaprezentowanych ok. 130 sztuk gołębi w rasach: mewka polska, maściuch polski i krótkodzioby polski. Szkolenie sędziów otworzył Przewodniczący Kolegium Sędziów pan Edward Gersztyn, który powitał przybyłych na szkolenie sędziów i hodowców oraz Wiceprezesa Polskiego Związku pana Gotfryda Kuryłę. Szkolenie prowadził pan Jerzy Szawiel w zastępstwie pana Zbigniewa Gilarskiego, który z przyczyn zdrowotnych nie przyjechał do Renic. Pan Szawiel na przykładzie wyświetlanych slajdów: rysunków i zdjęć gołębi omówił pozytywne i negatywne cechy rasowe maściucha polskiego. Na drugi dzień zostały wręczone dyplomy dla hodowców, których gołębie zostały najlepiej ocenione przez sędziów. Pan Szawiel na hali wystawowej omawiał na przykładzie niektórych gołębi, pozytywne cechy rasowe jak i wady, które powinny być eliminowane dla zachowania czystości rasy. W podsumowaniu szkolenia, pan Gersztyn stwierdził, że należy dokładać starań w pracy hodowlanej, aby ta polska rasa jaką jest maściuch polski, była hodowana w czystości rasy, bo daje się zauważyć domieszki innych ras gołębi, szczególnie budapeszteńskiego krótkodziobego. Został postawiony wniosek, aby utworzyć funkcję "strażnika rasy" maściucha polskiego, który będzie miał do pomocy zespół kilku sędziów ekspertów rasy maściuch polski, i będzie nadzorował czystość rasy maściucha polskiego. Były również wnioski, aby usunąć z wzorca odmianę barwną moretela jasnego, ponieważ nie ma takich gołębi na wystawach, a te gołębie, które były na tej wystawie nie przypominały w niczym moretela jasnego, bo były raczej pstre. Po dyskusjach, wniosek dot. moretela jasnego został przesunięty do realizacji za rok. Na wystawie były również pokazane dwa turczyny. Na ostatnim szkoleniu sędziów /11.10.2015./ poinformowano, że "strażnikiem rasy" rasy maściuch polski został pan Jerzy Szawiel. Na zakończenie szkolenia, pan Gersztyn podziękował panu Szawielowi za prowadzenie szkolenia, sędziom i hodowcom za przybycie na szkolenie. Pan Kuryło podziękował Kolegium Sędziów i Klubowi za organizację szkolenia sędziów i organizację wystawy. W szkoleniu wzięło udział około 50 osób. Tekst i fot. Zdzisław Jakubanis

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.