Szkolenie sędziów gołębi w Warszawie, 15.07.2017
W dniu 15.07.2017 r. w sali konferencyjnej Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, odbyło się szkolenie sędziów gołębi z uprawnieniami grupy III - kuraki. Szkolenie odbyło się zgodnie z planem szkoleń sędziów na rok 2017 opracowanym przez Prezydium Kolegium Sędziów PZ. Szkolenie otworzył Przewodniczący Kolegium Sędziów PZ Edward Gersztyn, który powitał Prezesa PZ Jana Pajkę, sędziów i asystentów oraz hodowców, którzy przywieźli swoje gołębie do prezentacji na szkoleniu. Na wstępie pan Gersztyn powiedział, że Federacja Europejska dąży do ujednolicenia sposobu oceny gołębi na wystawach poprzez wprowadzenie na kartach ocen, oceny opisowej najpierw na wystawach krajowych. Obecnie przy ocenie punktowej, nikt nie wie, a przede wszystkim hodowca gołębia, dlaczego zostały odjęte punkty i za jaką wadę, jednocześnie też nikt nie wie, czy dany gołąb ma wzorcową jakąś część ciała. Przy ocenie opisowej to musi być napisane w karcie oceny. Polska jest jednym z ostatnich krajów, która jeszcze tego sposobu oceny nie wprowadziła, dlatego ten sposób oceny będzie wprowadzony najpierw na wystawie krajowej. Sędziowie oceniający metodą opisową będą musieli przypomnieć sobie właściwe nazwy części ciała ptaka, które trzeba będzie wpisywać do karty oceny. Nie jednokrotnie można spotkać nawet we wzorcach błędnie wpisane nazwy części ciała gołębia np. kolano, udo itp. W dalszej części szkolenia, pan Gersztyn na podstawie wyświetlanych slajdów i żywych gołębi omawiał sposób oceny gołębi grupy III, czyli kuraków na przykładzie gołębi rasy king. W pierwszej kolejności należy zwracać uwagę na budowę korpusu, figurę i postawę. Patrząc od góry tułów powinien mieć kształt spadającej kropli, w przedniej części szeroki, zwężający się przy ogonie. Tułów powinien być szeroki, głęboki przy niewielkiej długości, szyja szeroka, noszona pionowo. Następnie kształt głowy i ułożenie dzioba, kolor oczu, brwi i dzioba. Na końcu ocena koloru i rysunku, który nie ma większego znaczenia na końcową ocenę gołębia. W standardzie EE i naszym wzorcu, u kingów jest zatwierdzonych 51 odmian barwnych. Następnie pan Gersztyn, po raz pierwszy w Polsce poruszył tematykę dziedziczenia ubarwienia gołębi na przykładzie kinga. Pióra gołębi posiadają trzy rodzaje pigmentu: czarny, czerwony i brązowy, natomiast pióra białe nie posiadają pigmentu. Przy pigmentacjach wyróżnia się odmiany barwne, i tak przy pigmentacji czarnej: barwa niebieska i jej wszystkie rysunki, przy pigmentacji czerwonej: czerwono płowe z rysunkami i przy pigmentacji brązowej: brązowo płowe z rysunkami. To tak skrótowo. Od kilku lat w Europie są już publikacje na temat genetyki ubarwienia gołębi głównie po niemiecku i angielsku, a ostatnio nawet po rosyjsku. Na zakończenie szkolenia pan Gersztyn podziękował za udział w szkoleniu Prezesowi PZ Janowi Pajce, sędziom i asystentom oraz hodowcom-członkom Kluba Kinga za przywiezienie gołębi na szkolenie. Prezes Pajka podziękował panu Gersztynowi za przygotowanie i przekazanie wstępnej wiedzy dotyczącej genetyki ubarwienia gołębi. Tekst i fot. Zdzisław Jakubanis (Prawa autorskie zastrzeżone).

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.