Szkolenie 29.08.2015 - Niemiecki wystawowy i Ryś w typie niemieckim i ryś polski dawnego typu
Szkolenie sędziów gołębi w Warszawie - 29.08.2015r. W dniu 29.08.2015r w sali konferencyjnej Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, odbyło się szkolenie sędziów gołębi z uprawnieniami grupy I - uformowane, /sp.1/ - niemiecki wystawowy. Szkolenie prowadził przy udziale tłumacza,.niemiecki sędzia pan Ulrich Lahme, który przyjechał na zaproszenie Klubu Hodowców Gołębi Rasy Niemiecki Wystawowy. W szkoleniu brał udział Prezes PZ pan Jan Pajka, oraz sędziowie i hodowcy gołębi tej rasy. Szkolenie otworzył Przewodniczący Kolegium Sędziów PZ pan Edward Gersztyn, który powitał sędziego z Niemiec, Prezesa PZ Jana Pajkę oraz sędziów i hodowców przybyłych na szkolenie. Pan Lahm na przykładzie przywiezionych slajdów omówił szczegółowo zasady oceniania gołębi rasy niemiecki wystawowy na wystawach w Niemczech. Powiedział między innymi, że w Niemczech mają uznane około 40 odmian barwnych w tej rasie gołębi, a w przypadku obecności na wystawie gołębia o barwie nie zapisanej we wzorcu, a gołąb odpowiada wymogom wzorca, wtedy jest oceniany w klasie AOC, ale nie jest brany pod uwagę w klasyfikacji. Niektóre elementy budowy, pan Lahm omawiał na przykładzie gołębi przywiezionych przez hodowców. W podziękowaniu za przyjazd i szkolenie, pan Lahm otrzymał od Prezesa Warszawskiego Związku i Przewodniczącego Klubu HGRNW pamiątkową grawerowaną tabliczkę i figurkę gołębia. W drugiej części szkolenia, pan Kazimierz Płaczkowski, sędzia i hodowca omówił cechy rasowe rysia w typie niemieckim i rysia polskiego dawnego typu. Na przykładzie slajdów i gołębi przywiezionych przez hodowców omówił różnice w budowie gołębi tych typów. Materiały te miały szczególne znaczenie, ponieważ miały być dołączone do wniosku o rejestrację rysia polskiego starego typu w EE. Na zakończenie szkolenia pan Edward Gersztyn podziękował wszystkim przybyłym na szkolenie. /ponad 30 osób/.
Relacja i fot. Zdzisław Jakubanis

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.