Wystawa Gołębi Rasowych Dębica 2015
W dniach 5 - 6. 12. 2015r w Dębicy odbyła się 47. Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików zorganizowana przez Podkarpackie Towarzystwo Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Rzeszowie. 74 hodowców, w tym 10. ze Słowacji wystawiło 912 sztuk gołębi w 68 rasach, 82 sztuki drobiu ozdobnego w 16 rasach i 128 sztuk królików w 15 rasach. Katalog wystawy jest bardzo ładnie graficznie opracowany, czytelny i przejrzysty. Jest spis ras gołębi, drobiu i królików, oraz wystawców z danymi kontaktowymi. Przy każdej rasie zwierząt jest zamieszczony rysunek lub zdjęcie tej rasy. Z okazji 20-cia współpracy między Związkami Hodowców Gołębi z Rzeszowa i Koszyc na Słowacji, Słowacy wręczyli Prezesowi panu Lubasiowi pamiątkową statuetkę. Jest to wydarzenie godne odnotowania i przykład dla innych przygranicznych Związków Hodowców do naśladowania. W uroczystości rozdania nagród, liczny udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Dębicy i okolicznych miejscowości na czele z senatorem RP. Słoneczna i ciepła pogoda zgromadziła na wystawie licznych zwiedzających i hodowców. Tekst i foto. Zdzisław Jakubanis /prawa autorskie zastrzeżone/.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.