I Nowowiejski Pokaz Gołębi Rasowych i Drobiu Rasowego - Nowa Wieś Lęborska
W miniony weekend w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej odbył się I NOWOWIEJSKI POKAZ GOŁĘBII RASOWYCH I DROBIU RASOWEGO. W pokazie brało udział 11 wystawców, którzy zaprezentowali łącznie około 140 okazów. Wśród ptactwa oprócz różnego rodzaju gołębi mogliśmy zobaczyć pawie, kaczki, kury oraz bernikle. Wszystkie ptaki brały udział w 4 konkurencjach: " "Champion Wystawy Nowowiejskiej" - w danej grupie zwierząt otrzymuje ptak, który otrzymał najwyższą ocenę w danej rasie i został wybrany przez trzyosobową Komisję Sędziowską. Champion wystawy zostaje wybrany z pośród gołębi, drobiu rasowego. W tej konkurencji nagrodę zdobył OLBRZYM WĘGIERSKI z numerem 55 należący do Pana RAFAŁA GAJEWSKIEGO z Nowej Wsi Lęborskiej. " "Mistrz Nowowiejski" - w konkurencji uczestniczą tylko zwierzęta wystawione przez Wystawców z Gminy Nowa Wieś Lęborska. W tej konkurencji nagrodę zdobył również OLBRZYM WĘGIERSKI z numerem 55 należący do Pana RAFAŁA GAJEWSKIEGO z Nowej Wsi Lęborskiej. " "Champion" - tytuł ten otrzyma ptak, który otrzyma najwyższą ocenę i werdykt zostanie zatwierdzony przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. W tej konkurencji nagrodę zdobył LAHORE z numerem 86 należący do PATRYKA WITUSIŃSKIEGO z Kaczkowa. " " Zwycięzca" - tytuł ten otrzyma najwyżej oceniony ptak, który otrzyma ocenę i wystawionych będzie minimum 12 szt. w danej rasie. W tej konkurencji nagrodę zdobyły dwa ptaki: MEWKA POLSKA z numerem 49 należąca do LAURY PIANKOWSKIEJ z Nowej Wsi Lęborskiej oraz LAHORE z numerem 88 należący do ŁUKASZA WITUSIŃSKIEGO z Kaczkowa. Wyróżnionych zostało siedmiu wystawców: IGNACY MATWISZYN, JERZY KLEIN, HENRYK ZABOROWSKI, PIOTR OSTROWSKI, STANISŁAW MAKURAT, ANTONI MIZYK i MATEUSZ SIKORA. Został wybrany również ptak, który najbardziej podobał się publiczności. W kategorii "Grand Prix Publiczności" wygrał GARŁACZ POMORSKI z numerem 98 należący do Pana PIOTRA OSTROWSKIEGO, który zdobył 22 głosy. Pokaz trwał dwa dni, a odwiedziło go ok.1200 osób. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom i wolontariuszom za pomoc przy organizacji Pokazu
Krzysztof Pruszak
http://www.wifot.pl/galeria,176,nowowiejski-pokaz-golebi-rasowych.....html
foto: Krzysztof Pruszak i Wiesław M.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.